економічний ефект

економічний ефект
экономический эффект - economic effect - *Wirtschaftseffekt, ökonomischer (wirtschaftlicher) Effekt – сумарна економія всіх виробничих ресурсів (живої праці, капітальних вкладень, інших ресурсів, а також часу), яку одержує виробництво в результаті запровадження науково-технічних заходів, що проявляється остаточно у збільшенні національного доходу. Утворення економічного ефекту від впровадження заходів науково-технічного прогресу на підприємствах нафтогазового комплексу досягається при: а) розробці й експлуатації нафтових і газових родовищ за рахунок додаткового видобутку нафти, що може бути досягнутий в результаті оптимізації режиму розробки об’єктів і експлуатації свердловин; застосування методів діяння на привибійну зону; використання різних способів підтримування тиску; скорочення витрат часу на проведення підземних і капітальних ремонтів свердловин; підвищення якості ремонтів; збільшення міжремонтного періоду роботи свердловин та іншого нафтопромислового обладнання; вдосконалення процесів збирання, підготовки і транспортування нафти, газу і води; зменшення втрат у результаті корозії; зниження витрат енергії, матеріалів, палива; зниження трудомісткості продукції; підвищення фондовіддачі; зниження капіталомісткості нафтогазовидобувного виробництва і т.д.; б) будівництві нафтових і газових свердловин за рахунок скорочення часу вежомонтажних робіт; скорочення часу буріння, кріплення свердловин, їх випробування й освоєння; підвищення якості будівництва свердловин; економії матеріалів, палива, енергії; скорочення потреби в буровому обладнанні; збільшення міжремонтних періодів роботи обладнання; підвищення продуктивності праці бурових бригад; підвищення фондовіддачі; зниження капіталомісткості бурових робіт; оптимізації режимів буріння свердловин; підвищення якості розкриття продуктивних пластів і т.д.; в) проведенні геофізичних досліджень у свердловинах за рахунок підвищення якості, надійності та продуктивності геофізичної апаратури; вдосконалення технології геофізичних досліджень; вдосконалення методик інтерпретації геофізичних досліджень; скорочення витрат матеріальних ресурсів і т.д.; г) магістральному транспортуванні нафти і газу за рахунок скорочення витрат електроенергії внаслідок використання нових технологій перекачування нафти і газу; використання продуктивніших перекачувальних аґреґатів; зменшення втрат нафти і газу при перекачуванні; скорочення чисельності персоналу в результаті підвищення рівня автоматизації й управління процесом перекачування; збільшення строку служби лінійної частини магістральних нафто- і газопроводів за рахунок антикорозійного захисту; підвищення надійності магістральних нафтопроводів внаслідок використання нових матеріалів і обладнання; підвищення пропускної здатності магістральних нафтогазопроводів; зниження витрат на матеріали, паливо, енергію і т.д.
Рішення про доцільність впровадження конкретного заходу приймається на основі оцінки економічного ефекту, що визначається на річний обсяг виробництва, і використання нововведення в розрахунковому році. У практиці розрахунків визначають ефект трьох видів: економічний ефект очікуваний, плановий та фактичний.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "економічний ефект" в других словарях:

  • ефект — у, ч. 1) Сильне враження, викликане ким , чим небудь. 2) Результат, наслідок яких небудь причин, сил, дій, заходів. Економічний ефект. •• Бластомоге/нний ефе/кт мед. ефект виникнення, нарощення пухлини. Економі/чний ефе/кт корисний результат… …   Український тлумачний словник

  • економічного ефекту показник — экономического эффекта показатель economic effect index *Nutzeffektskennziffer – перевищення вартісної оцінки результатів над вартісною оцінкою сукупних витрат ресурсів за весь строк здійснення заходу: де Eз t економічний ефект заходів науково… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • ефект збалансованого бюджету — сукупний перерозподільний вплив оподаткування і державних видатків, профінансованих за рахунок зібраних податків, на соціально економічний розвиток …   Словник бюджетної термінології

  • малоекономічний — а, е. Малоефективний, який приносить малу вигоду, низький економічний ефект; малорентабельний …   Український тлумачний словник

  • інновація — инновация innovation Innovation, Neuerung – 1) Нововведення, яке ще недостатньо поширене у суспільному виробництві. 2) Нововведення, впровадження нових ідей, технологій, видів продукції тощо в організацію продукції, виробництво, управління… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • геофізичні дослідження у свердловинах — геофизические исследования в скважинах geophysical explorations in wells *geophysikalische Untersuchungen in Sonden 1 група методів, основаних на вивченні природних і штучно створюваних фізичних полів (електричних, акустичних і ін.), фізичних… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • паушальний — а, е. Взятий оптом, загалом. •• Пауша/льна су/ма загальна сума нарахованих податків без поділу її на окремі види оподаткування. Пауша/льний платі/ж одноразова винагорода за право користуватися предметом ліцензійного договору до того, як отримано… …   Український тлумачний словник

  • КОНДИЦІЇ (на мінеральну сировину) — кондиции на минеральное сырье standards Konditionen, Bauwürdigkeitsbedingen für Mineralrohstoffe сукупність обґрунтованих вимог до якості і кількості корисної копалини в надрах, до гірничо геол. і інш. умов розробки родов., що визначають пром.… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»